Bij jouw uitvaart sluiten wij niemand uit

Dementievriendelijke uitvaart

Familielid troost een oudere man met dementie tijdens een uitvaart

Dementievriendelijke uitvaart

Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing sterk toegenomen, van 56.000 in 1956 tot ruim 190.000 nu, en dit aantal blijft stijgen. Hierdoor zijn er steeds meer weduwen en weduwnaars met dementie.

Oudere demente man houdt een bloem vast tijdens een uitvaart

Speciaal opgeleid

Bij Noach Uitvaartzorg merken we deze toename en krijgen we vaak vragen als: "Kan mijn vader wel bij de uitvaart zijn?" of "Hoe vertel ik het mijn moeder met Alzheimer?" Je wilt je dierbare zoveel mogelijk betrekken bij het afscheid. Hoe dit moet, varieert per persoon. Om nabestaanden hierbij te helpen, hebben wij uitvaartverzorgers die speciaal hiervoor zijn opgeleid.

Certificaat Dementievriendelijke uitvaart

Onze uitvaartverzorgers hebben na het behalen van het Certificaat Dementievriendelijke Uitvaartverzorger diverse uitvaarten verzorgd waarbij iemand met dementie aanwezig was. Vaak twijfelt de familie of iemand met dementie bij de uitvaart kan zijn. Ze zijn bezorgd dat het afscheid wordt verstoord door onrustig gedrag. Onze ervaring leert dat dit niet altijd zo is en dat het juist mooi kan zijn als iemand met dementie ook afscheid kan nemen. Achteraf zijn nabestaanden vaak blij met deze keuze.

Wat kan er nog wel?

Bij Noach Uitvaartzorg is elke uitvaart maatwerk, maar een dementievriendelijke uitvaart wordt nog meer afgestemd op de mogelijkheden van de naaste met dementie en de wensen van de familie. We hebben geen vast protocol, maar beoordelen samen met familie en/of zorgmedewerkers wat wel of niet past. Het is goed mogelijk dat je naaste met dementie een deel of het gehele afscheid bijwoont, in de nabijheid van dierbaren en eventueel een vertrouwde zorgmedewerker. We passen de uitvaart aan met passende muziek, teksten of foto's die nog aanspreken.

De kans om afscheid te nemen

Hoe moeilijk het soms ook lijkt, het is vaak de moeite waard om iemand met dementie bij het afscheid te betrekken. Iedereen moet de kans krijgen om afscheid te nemen, als het binnen de mogelijkheden ligt. Wij helpen hier graag bij.

Oudere vrouw met dementie kijkt uit het raam naar de begrafenisstoet

Kennismakingsgesprek aanvragen

Een kennismakingsgesprek geeft je de zekerheid dat jouw afscheid verloopt volgens jouw wensen en biedt een duidelijk overzicht van de kosten. In een periode die vaak door verdriet wordt beheerst, kan dit gesprek steun bieden voor jouw dierbaren. Je kunt ook een dierbare uitnodigen om bij het gesprek aanwezig te zijn.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.